Kysymyksiä ja vastauksia

Useimmin esitetyt kysymykset ja vastaukset X-1R tuotteista:

MITEN PITKÄÄN X-1R KÄSITTELY KESTÄÄ ?

Moottoreissa yksi käsittely X-1R:llä kestää normaalin öljynvaihtovälin verran. X-1R:ää käytetään sekä koneissa että vaihteistoissa. X-1R:ää käytettäsessä monet laitteet ovat käyneet 10000-30000 tuntia ja toimivat moitteettomasti. Käytännössä X-1R:ää kannattaa lisätä moottoriin aina öljynvaihdon yhteydessä mahdollisimman hyvän tuloksen aikaansaamiseksi.


VOIDAANKO X-1R METALLINHOITOAINETTA KÄYTTÄÄ MÄRKÄKYTKIN JÄRJESTELMISSÄ?

Kyllä. X-1R Metallinhoitoaine / Öljyn lisäaine sopii kaikkiin märkäkytkin ja jarrujärjestelmiin (autot, moottoripyörät, traktorit, raskaskoneet, ym.)


MILLÄ TAVALLA X-1R TOIMII AUTOMAATTIVAIHDELAATIKOISSA ?

Tätä tuotetta on käytetty jo tuhansissa vaihdelaatikoissa. X-1R toimii vain rautasekoitteisten metallien pinnoilla. X-1R:n toiminta aktivoituu kuumuuden ja paineen yhteisvaikutuksesta. Automaattivaihdelaatikoissa X-1R hoitaa ja voitelee männänrenkaat, vaihteet ja venttiilirakenteet. Automaattivaihdelaatikoiden kytkimiä ei ole valmistettu rautasekoitteisista metalleista, vaan tavallisemmin ne on valmistettu lasikuitupohjaisista materiaaleista. Nämä lasikuitupohjaiset kytkimet tulevat kyllä kosketuksiin rautasekoitteisista aineista valmistettujen osien kanssa, X-1R ei vaikuta osiin, jotka ovat rakenteeltaan lasikuitupohjaisia. X-1R toimii silloin kun kaksi rautasekoitteisesta aineesta valmistettua pintaa kohtaa toisensa työliikkeen aikana. Koska X-1R:n vaikutus öljyn viskositeettiin on vähäinen, vaihdelaatikon toiminta ei muutu hitaammaksi. Vaihteitten kytkeytyminen päälle muuttuu pehmeämmäksi, koska vaihdelaatikon venttiilikoneisto toimii pehmeämmin. Kuluminen vähenee ja käyttöikä kasvaa, koska metallipinnat on suojattu X-1R:llä. PTFE-pohjaisia (eli Teflon-pohjaisia) tuotteita ei voida käyttää automaattivaihdelaatkoissa, koska PTFE kiinnittyy kytkimen osiin ja estää kitkan muodostumista. Toisin kuin PTFE-pohjaisissa tuotteissa, X-1R:ssä ei ole aineosia, jotka vaikuttaisivat kytkimien kitkanmuodostukseen.


MITEN X-1R VAIKUTTAA SEN ÖLJYN VISKOSITEETTIIN, JONKA KANSSA X-1R:ää KÄYTETÄÄN ?

X-1R ei vaikuta toisen öljyn viskositeettiin alhaisissakaan lämpötiloissa. Siksi X-1R:ää voidaan käyttää alhaisissakin lämpötiloissa. X-1R:n käytön yhteydessä on havaittavissa öljynpaineen nousua, koska metallipinnat tiivistyvät ja öljypumppu toimii tehokkaammin.


MITEN X-1R:N JA TAVALLISEN ÖLJYN SEKOITUS TOIMII ALHAISISSA LÄMPÖTILOISSA ?

X-1R:n ja tavallisen öljyn sekoitus toimii kuten normaali moottoriöljy tavallisesti toimii, lukuunottamatta yhtä hyvin tärkeää ominaisuutta.X-1R sisältää aineita, jotka ylläpitävät matalaa viskositeettia alhaisissakin lämpötiloissa. Tämän ansiosta X-1R:n ja moottoriöljyn sekoitus tarttuu lujasti kiinni metallipintaan ja voitelu toimii myös niissä kohteissa, joita tavallinen moottoriöljy ei ilman X-1R:ää voitele. X-1R voitelee tehokkaasti moottoria käynnistyksen yhteydessä. Tämä on tärkeää, koska normaalisti moottorin käynnistyksen yhteydessä tapahtuu 90% moottorin kulumisesta.


MITÄ ETUA X-1R:N KÄYTÖSTÄ KÄYTTÄJÄLLE KOITUU ?

Vähentää päästöjä. Vaimentaa ja pehmentää moottorin käyntiääntä. Pienentää polttoaineen kulutusta. Vähentää kitkaa. Vähentää lämpötilaa.


X-1R TOIMII SEURAAVASTI, KUN SITÄ LISÄTÄÄN PYÖRIVIIN KONEISTOIHIN:

Kitka vähenee. Puristussuhde suurenee. Koneiston toiminnasta johtuva lämpö laskee. X-1R ylläpitää metallipinnan peittävää voitelukalvoa. X-1R sitoo kampikammiossa olevaa likaa. X-1R suojaa metallipintojen kiinnileikkautumiselta jopa silloin, kun voitelu jostain syystä keskeytyy. X-1R vähentää huomattavasti koneistojen kulumista ja pidentää koneistojen toimintaikää. X-1R:n ansiosta koneiston teho nousee.


MITKÄ OVAT PTFE-POHJAISTEN VOITELUAINEITTEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT ONGELMAT ?

PTFE (eli Teflon) on tuote, joka alunperin suunniteltiin keittoastioihin, jotta ruoka-aineet eivät takertuisi kiinni. Voiteluaineeseen lisätty PTFE on leikattu pieniksi hiukkasiksi, joiden läpimitta on 14-20 mikrometrin luokkaa. Tämä aine juuttuu usein kiinni öljynsuodattimiin. Toisin kuin X-1R:ssä, PTFE- pohjaisissa aineissa ei tapahdu kemiallista reaktioita, jotka hoitaisivat metallipintaa. PTFE ei ole liikkuvaa eikä muuntuvaa ainetta eikä se reagoi minkään muun aineen kanssa. PTFE- hiukkaset kyllä kiinnittyvät metallipintaan jossain määrin, mutta koska PTFE on muovia, se ei voi pysyä kauan sylinterin seinämiin kiinnittyneenä. X-1R kestää lämpötiloja, jotka ovat kaksi kertaa korkeampia kuin ne lämpötilat, jota PTFE sietää. X-1R kestää lämpötiloja, jotka ovat jopa kolme kertaa korkeampia kuin ne lämpötilat, joita PTFE:tä käyttökohteeseen siirtävä öljy sietää. Öljy, jota käytetään PTFE:n siirtämiseen käyttökohteeseen, muuttaa viskositeettiaan. Tämä öljy muuttaa kampikammion öljyn ominaisuuksia hyvään suuntaan ja siinä onkin PTFE- tuotteiden ilmeinen hyvä puoli.


MIKSI X-1R ON OMINAISUUKSILTAAN YLIVOIMAINEN PTFE-POHJAISIIN VOITELUAINEISIIN VERRATTUNA ?

X-1R:ssä ei ole rakeisia hiukasia, eikä se tuki öljykanavia X-1R ei muuta sen öljyn viskositeettia, jonka yhteydessä X-1R:ää käytetään X-1R hoitaa metallipintoja molekyylitasolla ja vähentää pinnan epätasaisuuksia lisäten metallipinnan kovuutta.X-1R kestää hyvin korkeita lämpötiloja ilman, että se menettää voitelukykynsä X-1R voiteluainetta voidaan käyttää kaikissa käyttökohteissa, joissa rautasekoitteisesta metallista valmistetut metallipinnat kohtaavat toisensa. X-1R voiteluaine ei vahingoita automaattivaihdelaatikoita eikä myöskään vaihdelaatikon osia, jotka on valmistettu lasikuitupohjaisista aineista. X-1R sisältää hapettumista estäviä ja vaahtoamista estäviä ainesosia joita ei ole monissakaan muissa voitelutuotteissa


VÄITETÄÄN, ETTÄ PTFE-POHJAISET VOITELUAINEET KESTÄVÄT JOPA NOIN 80 000 KM:N AJOMATKASTA AIHEUTUVAN RASITUKSEN ! ONKO TÄMÄ TOTTA ?

Tämä väite sisältää markkinointikeinon, koska ei ole olemassa mitään todistetta, että nämä voiteluaineet kestävät noin pitkään. Insinööritieteen näkökulmasta katsottuna väite on täysin perusteeton.


ONKO X-1R YHTEENSOPIVA TAVALLISTEN VOITELUAINEIDEN JA SUOJA-AINEIDEN KANSSA KÄYTETTYNÄ ?

Kyllä, X-1R on täysin yhteensopiva käytettäväksi muiden voitelu- ja suoja-aineiden kanssa.


VOIDAANKO X-1R:ÄÄ KÄYTTÄÄ HYDRAULILAITTEISSA ?

Kyllä, sillä X-1R toimii erittäin tehokkaasti hydraulilaitteissa. X-1R lisää hydraulipumppujen ja hydrauliventtiilien käyttöikää ja vähentää hydraulilaitteistojen melutasoa. X-1R:ää on testattu ja varmennettu 23.09.1997 MULTILIFT huoltotiedotteessa No.77.


AIHEUTTAAKO PAINE JOTAIN RAJOITUKSIA X-1R:N KÄYTÖLLE ?

Ei aiheuta, sillä X-1R:ää voidaan käyttää aina laadukkaan hydraulilaitteisiin tarkoitetun öljyn kanssa.